گرامر به زبان ساده

کاربرد حروف اضافه at,on,in
کاربرد حروف اضافه at,on,in

کاربرد حروف اضافه at,on,in

منتشر شده 21 شهریور 1397 1792
زمان آینده ساده با will
زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده با will

منتشر شده 21 شهریور 1397 774
اسم چیست ؟
اسم چیست ؟

اسم چیست ؟

منتشر شده 21 شهریور 1397 591
تفاوت بین say و tell
تفاوت بین say و tell

تفاوت بین say و tell

منتشر شده 21 شهریور 1397 376
صفت چیست ؟
صفت چیست ؟

صفت چیست ؟

منتشر شده 21 شهریور 1397 405
;