مکالمه در سفر

در راه تایلند
در راه تایلند

در راه تایلند

منتشر شده 21 شهریور 1397 723
در هواپیما
در هواپیما

در هواپیما

منتشر شده 20 شهریور 1397 624
طریقه رزرو کردن در یک هتل
طریقه رزرو کردن در یک هتل

طریقه رزرو کردن در یک هتل

منتشر شده 20 شهریور 1397 600
صحبت کردن با یک همسفر
صحبت کردن با یک همسفر

صحبت کردن با یک همسفر

منتشر شده 20 شهریور 1397 590
برنامه ریزی یک سفر آخر هفته ای
برنامه ریزی یک سفر آخر هفته ای

برنامه ریزی یک سفر آخر هفته ای

منتشر شده 18 شهریور 1397 571
;