صحبت کردن در مورد خودتان

صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها
صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

منتشر شده 21 شهریور 1397 8383
معرفی کردن خودتان
معرفی کردن خودتان

معرفی کردن خودتان

منتشر شده 20 شهریور 1397 1429
صحبت کردن در مورد شغلتان
صحبت کردن در مورد شغلتان

صحبت کردن در مورد شغلتان

منتشر شده 20 شهریور 1397 858
من یک شغل جدید دارم
من یک شغل جدید دارم

من یک شغل جدید دارم

منتشر شده 19 شهریور 1397 708
فصل محبوب من
فصل محبوب من

فصل محبوب من

منتشر شده 18 شهریور 1397 695
;