آرشیو برای - آموزش مکالمه انگلیسی

تعداد ویدیو:بیش از9 ویدیو آپلود شده

new video تماشای ویدئو
HD
93
14:49
یادآوری کردن به افراد

21 شهریور 1397

4074

یادآوری کردن به افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
58
14:47
هوا چطور است ؟

21 شهریور 1397

2977

هوا چطور است ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
37
14:45
در ایستگاه اتوبوس

21 شهریور 1397

2597

در ایستگاه اتوبوس

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
134
14:44
می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

21 شهریور 1397

7280

می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
33
14:39
شغلت چیست !

21 شهریور 1397

1190

شغلت چیست !

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
41
14:36
احوال پرسی با افراد

21 شهریور 1397

2150

احوال پرسی با افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
34
14:33
در هتل

21 شهریور 1397

1560

در هتل

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
66
14:31
چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

21 شهریور 1397

2683

چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
94
14:30
صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

21 شهریور 1397

5654

صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

تماشای ویدئو
;