آرشیو برای - آموزش مکالمه انگلیسی

تعداد ویدیو:بیش از9 ویدیو آپلود شده

new video تماشای ویدئو
HD
94
14:49
یادآوری کردن به افراد

21 شهریور 1397

5116

یادآوری کردن به افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
60
14:47
هوا چطور است ؟

21 شهریور 1397

3824

هوا چطور است ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
38
14:45
در ایستگاه اتوبوس

21 شهریور 1397

3337

در ایستگاه اتوبوس

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
135
14:44
می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

21 شهریور 1397

8037

می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
33
14:39
شغلت چیست !

21 شهریور 1397

1861

شغلت چیست !

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
44
14:36
احوال پرسی با افراد

21 شهریور 1397

2914

احوال پرسی با افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
36
14:33
در هتل

21 شهریور 1397

2271

در هتل

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
73
14:31
چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

21 شهریور 1397

3675

چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
111
14:30
صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

21 شهریور 1397

8383

صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

تماشای ویدئو
;