آرشیو برای - آموزش مکالمه انگلیسی

تعداد ویدیو:بیش از9 ویدیو آپلود شده

new video تماشای ویدئو
HD
70
14:49
یادآوری کردن به افراد

21 شهریور 1397

2715

یادآوری کردن به افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
40
14:47
هوا چطور است ؟

21 شهریور 1397

2166

هوا چطور است ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
31
14:45
در ایستگاه اتوبوس

21 شهریور 1397

2051

در ایستگاه اتوبوس

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
125
14:44
می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

21 شهریور 1397

6690

می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
23
14:39
شغلت چیست !

21 شهریور 1397

805

شغلت چیست !

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
31
14:36
احوال پرسی با افراد

21 شهریور 1397

1321

احوال پرسی با افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
23
14:33
در هتل

21 شهریور 1397

1106

در هتل

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
39
14:31
چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

21 شهریور 1397

1428

چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
60
14:30
صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

21 شهریور 1397

2795

صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

تماشای ویدئو
;