آرشیو برای - آموزش مکالمه انگلیسی

تعداد ویدیو:بیش از9 ویدیو آپلود شده

new video تماشای ویدئو
HD
46
14:49
یادآوری کردن به افراد

21 شهریور 1397

1282

یادآوری کردن به افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
30
14:47
هوا چطور است ؟

21 شهریور 1397

1325

هوا چطور است ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
24
14:45
در ایستگاه اتوبوس

21 شهریور 1397

1558

در ایستگاه اتوبوس

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
115
14:44
می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

21 شهریور 1397

6161

می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
14
14:39
شغلت چیست !

21 شهریور 1397

410

شغلت چیست !

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
16
14:36
احوال پرسی با افراد

21 شهریور 1397

651

احوال پرسی با افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
13
14:33
در هتل

21 شهریور 1397

683

در هتل

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
16
14:31
چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

21 شهریور 1397

468

چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
23
14:30
صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

21 شهریور 1397

521

صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

تماشای ویدئو
;